1. generation Perlemærker

1. generation Perlemærker

Mål og niveauer

De opstillede mål er set ud fra hele mærkestrengens felt. Målene er ikke regler, men en vejledning for lederen. Det er med de enkelte delmål sikret, at der bliver en god udvikling for det enkelte FDF-barn, og at det ikke er forholdsvis sværere at gå fra niveau 2 til niveau 3, end det er at gå fra niveau 3 til niveau 4. Det er også rart for lederen at vide, hvad man kan gøre på niveau 4, så man ikke brænder de gode idéer af allerede på niveau 2. 

Pædagogiske mærker

Niveau 1-5 er pædagogiske mærker. Det betyder at oplevelsen for det enkelte barn skal være i fokus. I skal i kredsen gøre netop det, som virker for jer, og som kan lade sig gøre i jeres kredshus. Når det er sagt, så er det også rart for børnene, at der er tænkt et forløb, så der noget at øve sig på og se frem til. 

De pædagogiske mærker falder i fem niveauer, hvilket også passer med antallet af FDF-klasser. Du kan altså let overføre kredsens hidtidige traditioner for mærker, hvis det er det, du ønsker. Samtidig er mærkerne klasseløse, så piltene har også muligheden for at tage de mærker, der før har hørt til på væbner- eller seniorvæbner-klasserne.  

Faglige mærker

Niveau 6-10 er faglige mærker. Her er det de faglige færdigheder, der er i højsædet. Det vil nok især være ledere, som tager disse mærker, selvom det står kredsen helt frit for at lade piltene prøve sig med udfordringerne.
Så pilte kan altså godt tage Friluftsliv 10, hvis de ellers bl.a. kan sove 3 nætter i en bivuark, der er lavet af naturmaterialer. Den eneste regel er dog, at man skal have taget ”forrige mærke”. Ledere over 18 år kan dog starte direkte med de faglige mærker med mærke nummer 6.

I FDF er oplevelsen altid i fokus, men med de faglige mærker handler det også om at nå de opstillede mål. Der er ekstra fokus på udfordringen, og mærkerne kan også være en del af FDFs lederuddannelse.