Kommunikationsmærket

Kommunikationsmærket

Kommunikationsmærket handler om de aktiviteter, hvor vi formidler informationer – skjult eller åbenlyst.

Her er nogle mål for, hvad man skal kunne, vide eller have oplevet for at få mærkerne på de enkelte niveauer.

Kommunikation 1
Det er målet at:

 • Børnene har deltaget i en temaweekend (evt. sammen med fantasimærket). Det kunne være spion, find vej via hemmelige spor, agent eller lignende.
 • Børnene skal have prøvet og kunne bruge ALFA-nr koden (også kaldet den simple kode).
 • Børnene skal have prøvet usynlig skrift med mælk, citron eller løg.

Kommunikation 2
Det er målet at:

 • Børnene har været en ”undercover”-klasse på minimum 2 møder. Klassen skal have en hemmelig dagsorden, som resten af kredsen ikke må kende til.
 • Klassen skal have lavet sin egen hemmelige kode, hvor der skal anvendes en kodenøgle for at løse den.
 • Børnene skal have prøvet og kunne bruge bogstavforskydning.
 • Børnene skal have prøvet usynlig skrift med stearin og kaffe/kakao.

Kommunikation 3
Det er målet at:

 • Børnene har arbejdet med ”gammeldags” koder og spor (á la Indiana Jones og National Treasure) på mindst 2 møder.
 • Børnene skal have være på et løb med minimum 6 poster, hvor vejvisningen fra halvdelen af poster er en kode, hvor der skal bruges kodenøgle. Fra den anden halvdel skal vejvisningen være simple spor, der falder naturligt ind i omgivelserne.
 • Børnene skal have prøvet og kunne bruge morsekoden med både med lyd og lys.
 • Børnene skal have prøvet og kunne bruge gruppekoden.

Kommunikation 4
Det er målet at:

 • De unge har deltaget i weekend med elektronisk kommunikation som omdrejningspunkt (evt. sammen med førstehjælpsmærket eller hikemærket).
 • De unge har deltaget i SMS-løb.
 • De unge har kommunikeret med mindst 3 af følgende ting:
  • Mobiltelefon
  • SMS
  • Mail
  • Walkie-Talkie
  • Telex
  • Telefax                        

Kommunikation 5
Det er målet at:

 • De unge har deltaget i en kontinuerlig møderække på minimum 5 hele møder, hvor der er en ”hemmelig bagmand” – altså en person der trækker i trådene, men som de ikke kender. Indholdet af møderne skal være ukendt, indtil de unge kontaktes, og temaerne kunne være spion, find vej via hemmelige spor, agent eller lignende.
 • De unge skal til hvert møde kontaktes via koder, og skal uden lederens hjælp kunne løse disse.
 • De unge skal have deltaget i en stafet-signalering med en besked, der indeholder minimum 5 ord.
 • De unge skal hver især lave en kode, som de andre i klassen skal løse. Denne skal kunne løses uden kodenøgle.
 • De unge har kommunikeret med mindst 3 af følgende ting:
  • Binære koder
  • Semafor
  • Skakkoden
  • Frimurerkoden
  • Breil (Blindskrift)

Kommunikation 6
Det er målet at: 

 • Man har deltaget i en kontinuerlig møderække på sammenlagt 12 timer, eller en weekend, eller et større arrangement (f.eks Væbnermesterskabet), hvor en stor del af kommunikationen ligger i koder og hemmelige beskeder, der leder til informationer, som tilvejebringer yderligere viden.
 • Have arbejdet med signalering i mørke med lys og lyd.

Kommunikation 7
Det er målet at: 

 • Man har deltaget i forberedelse og gennemførelse af 2 klassemøder, hvor der er:
  • Arbejdet med 2 simple koder.
  • Lavet en egen kode med kodenøgle.
  • Arbejdet med usynlig skrift.

Kommunikation 8
Det er målet at: 

 • Man har deltaget i forberedelse og gennemførelse af:
  • Et løb med vejvisning via spor, koder og elektroniske beskeder.
  • 4 poster på et løb, der omhandler en eller anden form for kode eller signalering.

Kommunikation 9
Det er målet at: 

 • Man har været ansvarlig for forberedelse og gennemførelse af:
  • Et løb med vejvisning via spor, koder og elektroniske beskeder med mindst 50 deltagere.
  • 12 poster fordelt på et eller flere løb, der omhandler en eller anden form for kode eller signalering.
  • Et SMS-løb.

Kommunikation 10
Det er målet at: 

 • Man har fungeret som instruktør på lederskole, 7.-8. klasses kursus, Seniorvæbnerkursus, Seniorkursus eller Lederkursus med kommunikation som omdrejningspunkt i det faglige indhold.
 • Man behersker følgende signaleringer uden hjælpemidler, og kan sende og modtage disse:
  • Morse
  • Semafor
  • Frimurerkoden