2. generation Perlemærker

2. generation Perlemærker

Hvad er nyt, og hvordan tager vi dem?

FDF har i august 2020 fået nye mærker.
Du finder alle mærkerne nedenfor.

Da FDF i 2014 vedtog en ambition om at give børn og unge et ståsted at møde verden fra, fik vi et nyt sprog for, hvad vi vil med FDF. Ambitionen står på de fire værdier: tro, leg, relationer og samfundsengagement. Det er ikke nyt, at børn og unge, leg og fællesskab står centralt i FDF, men det har givet anledning til at se på, om den måde vi ser ud på, og de aktiviteter vi laver også stemmer overens med vores værdier og vores pædagogik (Nøglebegreberne er frivillighed og mødet – læs mere på FDF.dk)

Derfor har landsmødet i 2018 vedtaget en ny mærkefilosofi, som netop kobler de aktiviteter, vi vægter mest i FDF ved at lade dem ”udløse” mærker, med FDFs værdier. Kompetencer er nedtonet til fordel for oplevelser, som står helt centralt!

Mærkefilosofien:

  • Mærkebeskrivelser hviler på FDFs ambition og pædagogik
  • Fokus på oplevelser
  • Mærker tages i fællesskab
  • Mærker er for alle
  • Mærker tages primært i kredsen
  • Lederen beslutter, hvilken rækkefølge mærkerne tages i

Hvordan skal mærkerne bruges:

Hver mærkebeskrivelse har en oplevelse som overskrift. Det er den oplevelse, man som ledere skal skabe for sine FDFere for at tage mærket. 
Til hver oplevelse er knyttet et formål med oplevelsen, som kobler den til ambition og værdier.

Aktivitetsforslag:

Under oplevelsen præsenteres tre aktivitetsforslag. Man kan som leder vælge at lave 1,2 eller alle 3 aktiviteter for at tage mærket. Eller man kan gøre noget helt fjerde, man selv har lyst til. 
Aktiviteterne er tænkt sådan, at nummer 1 er meget konkret og instruerende. Nummer 2 er mere fri, og nummer 3 er tænkt mere inspirerende end instruerende. Måske særligt til den erfarne leder, som godt selv ved, hvad han har lyst til og gode erfaringer med.

Til mange af beskrivelserne finder man en vejledning. En uddybning af aktiviteten eller nogle gode links. Vi har valgt ikke at skrive ”Google” i alle inspirationsfelterne, for det tror vi på, at lederne godt selv kan finde ud af.

Vores håb er, at ledere vil dele deres gode erfaringer – og ikke mindst egne måder at tage mærkerne/skabe oplevelserne – på sociale medier. For eksempel i facebookgruppen ”FDF – leder til leder”.

Mærkerne 1-10 tages på de ugentlige møder i kredsen.

Oplevelserne er beskrevet sådan, at de laveste numre kan nås af de mindste børn, men der er ingen kronologisk tanke bag mærkerne. Man må som leder således gerne starte med nummer 4, hvis man synes, den oplevelse er mest interessant, og du kan godt tage mærke 2 efter mærke 4.

Mærkerne 6-10 tages således også i kredsen. Men i beskrivelserne kan der være aktivitetsforslag, som ligger uden for kredsen og præsenterer landsforbundets og lokalsamfundets muligheder.

Oplægget er, at du på ærmet sætter det mærke, du senest har taget inden for hver mærketråd. Kredsen kan således lade mærker “gå i arv” – men tal i kredsen gerne om, hvordan I ønsker at uddele mærkerne.

Hvad har processen været:

En arbejdsgruppe bestående af 6 frivillige har formuleret en filosofi for mærkerne, som Hovedbestyrelsen godkendte stemte i overensstemmelse med ambition og værdier. 
Arbejdsgruppen har også vurderet, om det var de rigtige mærketråde, der afspejlede ambitionen – og supplerede hinanden. 
Der har ikke været kigget på mærkernes form.

En anden arbejdsgruppe har været tovholdere på de 40 frivillige, som har udarbejdet beskrivelserne.

I alt har flere end 50 FDFere været direkte involveret i FDFs nye mærker.

Hvad er der fokus på:

Oplevelser!

Desuden skal mærkebeskrivelserne inspirere både den nye FDF-leder og dem, der har været ledere i mange år. Der skal være gode aktiviteter, som mange kender og altid har på sæsonplanen – og inspiration til nye måder at lave FDF-møder på. 
Derfor er der også vejledninger til mange af beskrivelserne, hvor noget ikke er hver mands kendskab – for at hjælpe lederne bedst muligt til at bruge mærkerne.

Mærketråde