Mediemærket

Mediemærket

I mediemærket er fokus på brug af forskellige medier eller kanaler til kommunikation.

Her er nogle mål for, hvad man skal kunne, vide eller have oplevet for at få mærkerne på de enkelte niveauer.

Medie 1:
Tema: Billeder 
Det er målet at:

 • Børnene skal være med til at tage billeder og lave en billedserie. Det kan eksempelvis være fra en lejr, en sommerlejrdag, et møde-tema, hvorfor det er sjovt at være FDFer eller lignende.
 • Børnene bør lære om, hvordan man tager et billede, og hvordan man kan komponere eller designe billedet.
 • Børnene skal deltage i udvælgelsen af billederne og finde dem frem, de vil præsentere.
 • Billederne skal præsenteres på et forældremøde, kredsmøde, det lokale bibliotek eller lignende.
 • Børnene bør deltage i ordningen af billederne som lysbilleder, i power point, i kollage, eller på anden måde hvor de kan præsenteres.

Medie 2:
Tema: Lydreportage
Det er målet at:

 • Børnene skal være med til at lave en lydreportage som klippes sammen, så den kan afspilles for et publikum. Det er vigtigt, at børnene føler, at reportagen har værdi for det publikum der hører den, og det kunne eksempelvis være en reportage om, “hvad der er godt og dårligt ved FDF”, hvor man interviewer forældre, børn og evt. andre interessenter (klassekammerater eller lokale borgere) om, hvad de ved om FDF, og hvad de tror, vi laver. Dette vil give stor værdi for lederflokken eller bestyrelsen at høre. Alternativt kan man lave et radioskuespil med sjove lydeffekter, eller lignende produktion.
 • Børnene skal lære om, hvordan man kan sammensætte forskellige optagelser til en reportage, der kan afspilles for et publikum.
 • Børnene skal inddrages i en diskussion om, hvad der kunne være spændende for lytterne at høre om, hvad deres behov er, hvad de vil synes er sjovt, osv.

Medie 3:
Tema: Layout
Det er målet at:

 • Børnene deltager i udarbejdelsen af en produktion, hvor der er fokus på det grafiske udtryk og samling af tekst, billede og tegninger.
 • Børnene skal udarbejde et produkt, der har en specifik målgruppe og formål. Eksempelvis en lejravis på en sommerlejr, en indbydelse til en lejr, en agifolder til klassekammeraterne, en “klasse blå bog” eller “leder blå bog” der præsenterer alle i klassen.
 • Børnene skal deltage i en debat om smag og stil i forbindelse med layout. I denne debat bør inddrages forskellige medier, der arbejder på forskellige måder, og børnene bør præsenteres for de almindeligste regler for god skik i layout.

Medie 4:
Tema: Artikel og billede – en fortælling.
Det er målet at:

 • De unge skal være med til at producere en artikel med tekst og billede til kredsbladet, hjemmesiden, den lokale avis, eller en flyer på et forældremøde. Det skal på forhånd være aftalt, hvor artiklen skal bringes.
 • De unge skal prøve at arbejde med en eller flere historier, hvor de finder ud af, hvilken vinkel de vil have på historien, hvad de ønsker at fortælle læseren, hvorfor de tror, læseren synes, at det er spændende, og hvordan de afgrænser historien i forhold til vinklen.

Medie 5:
Tema: Video
Det er målet at:

 • De unge skal lave en videoproduktion, hvor de deltager i både planlægning, opsætning, optagelser og redigering.
 • Det skal på forhånd været givet, hvor videoen efterfølgende skal bruges eller vises. Det kan være et forældremøde, det lokale bibliotek, kredshjemmesiden, til agitation eller lignende.
 • De unge skal deltage i alle elementer af projektet, og alle skal have prøvet alle elementerne.

Medie 6
Tema: Præsentation
Det er målet at: 

 • Man har lavet en præsentation til et kredsarrangement med forældre, på et lederkursus eller lignende, hvor der er mindst 30 tilhørere, ud fra følgende kriterier:
  • Der skal indledningsvis gives en introduktion til, hvad det er, du vil præsentere og en skitse af indholdet, der tager 10 % af præsentationstiden.
  • Der skal anvendes mindst to af følgende AV-midler eller præsentationsteknikker: Tavle, Powerpoint, Prezi (den kan du google), Pecha Kucha (se den på wikipedia), scene-interview, lysbilledapparat eller overheadprojekter.
  • Der skal afslutningsvis opsummeres, konkluderes og rundes af på 10 % af præsentationstiden.
  • Emnerne kunne eksempelvis være: En Pecha Kucha om, hvad FDF er for noget, et debatoplæg på et kursus, en introduktion den kommende sommerlejr eller et kursus i noget FDF-relevant.

Medie 7
Tema: Sociale medier
For at løse dette mærke gælder det om at være fremme i skoene i forhold til de sociale medier. Det du ikke kender til, kan du google dig til – eller lære via de sociale medier. Find sammen om at tage dette mærke i en gruppe på mindst fire personer.
Det er målet at: 

 • Man som gruppe skaber et “FDF-indhold”, der kan være en debat på nettet, et projekt i kredsen, billeder, videoer, en blog, en idéudvekslingsbase, et ansigt udadtil eller lignende. Husk at det man laver skal kunne tåle offentlighedens lys.
 • Gruppen skal have lavet mindst to af følgende: En Youtube-kanal med videoer, en blog på Twitter eller lignede, en Facebook-gruppe som planlægningsværktøj eller mødested, en Pinterestgruppe eller Dropbox til idéudveksling, Flickr eller lignende til billedudveksling eller visuelt mødested.
 • Man skal have været aktive i gruppen i måneder. Man kan måske med fordel bruge gruppen som et forløb op til en lejr eller et fælles arrangement, til at planlægge og koordinere denne.

Medie 8
Tema: Magasin om kredsen
Man bør være flere om at tage dette mærke – en lille redaktion.
Det er målet at: 

 • Målet er at få lavet et fysisk magasin af en slags. En temaudgave af et kredsblad, hvis man har sådan ét, et magasin om den afholdte sommerlejr som kan uddeles til medlemmerne, og ligge på skolen eller biblioteket eller udleveres til potentielle medlemmer, et magasin der fortæller om hvad FDF er, og hvad der gør jeres FDF-kreds til noget specielt.
 • Magasinet skal indeholde følgende elementer:
 • Et gennemgående tema som fremgår tydeligt af magasinets forside, på en måde så læseren har en klar forventning om, hvad magasinet indeholder, før det åbnes.
 • En gennemgående genre og stilart, så rammen omkring magasinet virker som en helhed med fælles afsender og sprog.
 • En “leder” hvor I som redaktion skriver og forholder jer til magasinets indhold.
 • Et område med voxpop, altså med korte interviews med eller udtalelser fra “almindelige mennesker” (ikke eksperter), der udtaler sig om emnet.
 • Et “klummelignende” indslag. Altså en spalte med en humorisk eller “modsat” vinkel på temaet med en tydelig afsender (klummeskribent) der kan parodiere emnet, man arbejder med.
 • Læserbreve som er skrevet af andre end jer selv, og som ikke redigeres journalistisk (andet end afkortning og sprog), men som er navngivne afsenderes holdning til temaet, skrevet som et “brev til jeres redaktion”. Eksempelvis: “Tak for den superfed sommerlejr, I har givet Emil…”
 • Featureartikler der beskriver verden set ud fra jeres temas perspektiv, eller som eksempelvis er: “Hvordan er oplevelsen af at være på sommerlejr, når man er Ida på 11 år…”
 • En brevkasse hvor I har fået “læsere” til at skrive og stille spørgsmål, som I besvarer i magasinet.

Medie 9
Tema: Hjemmeside
Man bør være flere om at tage dette mærke – en lille redaktion.
Det er målet at: 

 • Man har lavet sin helt egen hjemmeside. Hvis ikke kredsen allerede har en hjemmeside, er det jo den, man kan lave. Men ellers kan det være patruljens hjemmeside, en temahjemmeside om pionerarbejde, eller I nu finder på.
 • Man skal selv planlægge, fotografere, filme og skrive indholdet til hjemmesiden.
 • Hjemmesiden skal være så god, at jeres webmaster eller kredsleder vil gå med til at linke til jeres hjemmeside fra kredsens hjemmeside.
 • Hjemmesiden bør indeholde en blog, som I holder ved lige og får andre til at skrive på.
 • I skal lave statistik på hjemmesiden og holde øje med, hvilke områder der får flest hits.

Medie 10
Tema: Reklame og branding
Man bør være flere om at tage dette mærke – en lille redaktion.
Det er målet at: 

 • Man har arbejdet med reklame og branding, så man har lavet noget branding af jeres FDF-kreds i lokalmiljøet.  Man skal have forsøgt sig med mindst to af følgende eller andre lignende ideer:
  • Arbejde med slogans for kredsen og lave plakater, bannere eller lignende som kan hænges op i byen hos handlende, skoler, institutioner eller lignende.
  • Arbejde med “Guerillamarketing”, hvor det ikke handler om at købe dyr reklameeksponering, men bruge de ting der er der i forvejen. Altså noget med at lave sjov med byrummet – skrive med kridt, højtryksspule gennem en stencil ned i fortovet, bruge lys, røg, lyd osv. Noget der er sjovt, interessant og forgængeligt – og ikke udløser sagsanlæg og vrede læserbreve.
  • Lave en udstilling eller en montage om FDF et sted i byen, hvor der kommer mange mennesker.
  • Omdeling af flyer på skolen, institutioner, til et lokal byarrangement eller lignende.
  • Deltagelse på by-arrangementer med FDF-aktiviteter, der viser, hvad man laver til FDF.
  • Udvikling af et arrangement som byens børn kan deltage på som “FDFer på prøve”.