Sejladsmærket

Sejladsmærket

Sejladsmærket handler om klargøring og deltagelse i sejladsaktiviteter samt om at blive bekendt med havet.

Her er nogle mål for, hvad man skal kunne, vide eller have oplevet for at få mærkerne på de enkelte niveauer.

Sejlads 1
Det er målet at

 •   børnene skal have holdt mindst ét møde ved havet.

Sejlads 2
Det er målet at:

 • børnene skal have prøvet at fange enten hundestejler eller krabber.
 • børnene skal være bekendt med de almindelige baderegler
  Se reglerne her

Sejlads 3
Det er målet at:

 • børnene skal prøve at have sejlet med tømmerflåde, risbåd eller en anden form for hjemmebygget båd. 

Sejlads 4
Det er målet at:

 • de unge skal have gennemført en praktisk prøve i svømmehallen, hvor de:
  • har prøvet at springe i vandet fra 1 meter-vippen med redningsvest.
  • har svømmet 100 meter med redningsvest.
  • har deltaget i en kæntringsøvelse.

Sejlads 5
Det er målet at:

 • de unge skal have gennemgået vigeregler, styrbord-bagbord bøjer og kompasafmærkning.
 • de unge skal i teori og praksis kunne overholde FDF-sejlads’ sikkerhedsregler.
 • de unge skal have kendskab til og overholde kredsens reglement vedr. sejlads.
 • de unge skal have prøvet at svømme 50 meter med tøj og redningsvest.
 • de unge skal have deltaget i et togt med jolle.

Sejlads 6
Det er målet at:

 • man skal kunne forklare vigeregler, kort og kompas samt afmærkninger.
 • man skal selvstændigt kunne sætte og bjærge sejl.
 • man skal selvstændigt kunne passe skøder.
 • man skal have gennemført en prøvesejlads indeholdende:
  • Lægge til land for alle vindretninger.
  • Mand over bord.
  • Kæntringsøvelse.
  • Diverse manøvre: stagvende og bomme.
  • Afslappet prøve i vigeregler samt navigation.

Sejlads 7
Det er målet at:

 • man skal kunne undervise i vigeregler, kort og kompas samt afmærkninger.
 • man skal kunne styre efter en ret kurs.
 • man skal kunne passe en motor: Påfyldning af brændstof, smøring, olietjek.
 • man skal gennemføre et simuleret havari som øverste ansvarlige.

Sejlads 8
Det er målet at: 

 • Man er fortrolig med brugen af en følgebåd:
  • Man er bekendt med nogle af de overvejelser, man tager før en sejlads.
  • Man er fortrolig med en påhængsmotor og de udfordringer, som sådan en kan give.
  • Man er fortrolig med bjærgning af joller og kanoer.
  • Man er fortrolig med, hvad der kan tilstøde (ex. førstehjælp).

Sejlads 9
Det er målet at: 

 • Man skal kunne fungere som ”Skipper” på en båd, herunder:
  • Have overblik over sejladssituationen og instruere gasterne i tide til den enkelte handling, således at de lærer det på en enkelt, harmonisk og positiv måde.
  • Klargøring til sejlads og afrigning efter hjemkomst.
  • Lede havnemanøvre og selve sejladsen.

Sejlads 10
Det er målet at: 

 • Have bestået Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve i sejlads.

Sejlads 11
Det er målet at: 

 • Have bestået Søfartsstyrelsens Yacht skipper 3.