Verdensmærket

Verdensmærket

Få en større forståelse for verden, og hvordan vi kan passe bedre på den.

Her er nogle mål for, hvad man skal kunne, vide eller have oplevet for at få mærkerne på de enkelte niveauer. Du kan finde udførlige beskrivelser af hvert mærkes aktiviteter i bogen: Udfordringer, så det mærkes, af FDFs mærkeudvalg. Bogen er udgivet af FDF i 2012.

Verdensmærket 1 – Oprindelse
Det er målet at:

 • Børnene får en forståelse for, hvor vores dagligdagsting kommer fra.
 • Børnene får en forståelse for, hvorfor man ikke skal smide affald i naturen.

Verdensmærket 2 – Økologi
Det er målet at:

 • Børnene har besøgt en økologisk gård. 
 • Børnene har lavet et måltid af de råvarer, I har købt ind sammen.
 • Børnene har været med til at snakke om, hvordan økologi betragtes og bruges forskelligt i forskellige kulturer. 

Verdensmærket 3 – Genbrug og kredsløb
Det er målet at:

 • Børnene lærer om genanvendelse af affald og vand
 • Børnene besøger enten et vandværk, rensningsanlæg, genbrugsstation, losseplads eller et forbrændingsanlæg og forstår betydningen af dets funktion.
 • Børnene deltager i Danmarks Naturfrednings nationale affaldsdag, eller laver deres egen affaldsdag. Hvert barn skal indsamle mindst 10 tomme dåser og 5 kilo affald.

Verdensmærket 4 – Bæredygtig energi
Det er målet at:

 • De unge lærer betydningen af vedvarende og alternativ energi.
 • De unge kan skitsere de forskellige former for energikilder samt hvilke konsekvenser de evt. har for miljøet eksempelvis i forhold til forurening, støj, stråling mm.
 • De unge har talt med lederne om vores måde at systematisere genbrugsstationer i Danmark og hvorfor det er gratis at komme af med sit affald som privatperson. 

Verdensmærket 5 – Back to nature
Det er målet at:

 • De unge skal have deltaget i en weekend hvor alle ingredienserne til alle måltider selv skal findes i naturen eller skaffes i deres naturlige omgivelser.
 • Inden lejren skal gruppen sammen have aftalt, hvilke måltider man ønsker at lave samt hvilke ingredienser, der kunne være spændende at få fat i.
 • De unge har gennemført en lejr uden strøm, olie og rindende vand. 

Verdensmærket 6 – Indsamling og mission
Det er målet at: 

 • Man har deltaget i en indsamling til et ”godt formål”.
 • Man har deltaget i en debat om hvad ”gode formål” i nutidens Danmark kan være.
 • Man har deltaget i en drøftelse af begrebet ”mission” i forhold til kultur og herunder været med til at overveje, hvad FDFs formål ”at møde børn og unge…” betyder for os i dag. 
 • Man skal have lavet mindst to ting, som man vi betegne som ”missionerende”.
 • Man skal have afprøvet mindst én af følgende ting:
  • Været på et ”mini-korstog” som man selv definerer reglerne for, men hvor man kan blive stemt ude hvis man ikke er ”troende nok”. Noget der tydeligt illustrerer paradokset i at pådutte andre et verdenssyn.
  • Man skal have prøvet at samle ind til noget, der virker langt ude, men se om man kan få folk til at købe ind på det, hvis man gør det overbevisende (og man må naturligvis ikke snyde). 
  • Man skal kunne forklare mindst fire andre religioners mission. Altså hvad disse religioner har til opgave at gå ud og fortælle andre mennesker om, som en vigtig lære.

Verdensmærket 7 – Venskabsgruppe
Det er målet at: 

 • Man etablerer en venskabsgruppe i et andet land og igennem noget tid har været i dialog med dem. Det kan være kristne spejdere, ungdomsgrupper ved andre kirker eller trossamfund og lignende. Kontakten kan eventuelt foregå via post eller mail og være udveksling af billeder eller beretninger fra oplevelser, man har haft.
 • Man skal have haft besøg at sin venskabsgruppe, enten på landslejren, på sommerlejren eller på en weekendlejr. På lejren skal man have deltaget i fælles praktiske gøremål, udveksle erfaringer, lege, konkurrencer m.m.
 • Man har besøgt venskabsgruppen i deres land. Enten med privat indkvartering eller på en lejr der har været afholdt.

Verdensmærket 8 – Religion og kulturer
Det er målet at: 

 • Man har været med til at beskrive fire forskellige måder at være kristne på, i fire forskellige kulturer. Hvordan praktiserer man eksempelvis kristendom i Danmark, USA og Italien, eller hvordan praktiseres det forskelligt hvis man er protestant eller katolik i et bestemt land. Hvilke særlige kendetegn er der ved de forskellige kristne kulturer eller subkulturer. Man bør have drøftet i hvor høj grad religionspraksissen influerer på den politiske dagsorden i kulturen.
 • Man har været med til at beskrive forskellige måder at være kristen i Danmark på. Hvad er der eksempelvis forskel på Indre mission og Grundtvigianerne herhjemme? Eller på dem og FDFere, KFUMere osv. Hvilken adfærd eller motiver karakteriserer de forskellige grupper? Hvad er eksempelvis deres holdning til ”mission”, ”frelse” og ”livet efter døden”?
 • Man skal have snakket med en præst og prøvet at finde ud af, hvilken kristen troskultur præsten hælder mest til.
 • Man skal have beskrevet mindst tre andre religioner med fokus på, hvilken adfærd der kendetegner folk, der lever i kulturer, hvor religionen praktiseres. 
 • Man skal have besøgt mindst tre forskellige steder, hvor der praktiseres forskellig religion eller en markant forskellig praktisering indenfor samme religion (eksempelvis katolikker og protestanter).

Verdensmærket 9 – Udlandsrejse med fokus på miljø og natur
Det er målet at: 

 • Man har været på en udlandsrejse med andre FDFere til en kultur, der minder om den, man kommer fra.
 • Rejsen skal fokusere på at udforske landets naturrigdomme og geologi samt miljøet i landet. Rejsen kan eventuelt kombineres med kano, vandring eller anden form for naturoplevelse.
 • På rejsen skal man have afprøvet mindst én af følgende ting:
  • Besøgt en fredet nationalpark eller særlig natur-turistattraktion.
  • Været på en pilgrimslignende færd med fokus på Stilhed, Langsomhed, Bekymringsløshed, Frihed, Åndelighed, Fællesskab og Enkelthed.
  • Været på interrail eller lignende koncept med rygsæk og hvor ophold improviseres undervejs, og ruten får lov til at ”folde sig ud” og blive valgt undervejs.

Verdensmærket 10 – Udlandsrejse med fokus på andre kulturer
Det er målet at: 

 • Man har været på en udlandsrejse med andre FDFere til en kultur, der er meget forskellig fra den, man selv kommer fra.
 • Rejsen skal fokusere på de mennesker der lever i landet, måden de lever deres liv på, hvilke leveregler de følger, og hvad de tror på.
 • Man skal have besøgt mindst fem kulturelle samlingssteder i landet og oplevet, hvordan befolkningen bruger disse kultursteder.
 • Man skal have boet ”privat” eller på anden måde ”tæt på den lokale kultur” i en ramme, der ikke er pakket ind i vores egen kultur.
 • Man skal have spist med folk, der lever deres liv meget forskelligt fra én selv.