Kanomærket

Kanomærket

Færdigheder i at manøvrere en kano. Man kan supplere med sejladsmærket, der handler om søfartsregler.

Her er nogle mål for, hvad man skal kunne, vide eller have oplevet for at få mærkerne på de enkelte niveauer.

Kano 1
Det er målet at:

 • Børnene skal have prøvet at sejle kano.
 • Børnene skal kunne svømme 200 m.
 • Børnene skal have deltaget i redningsøvelse med uddannet kanoinstruktør, hvor barnet er den, der bliver ”reddet”.

Kano 2
Det er målet at:

 • Børnene skal have sejlet en kort tur på mindst 2 km.
 • Børnene skal have deltaget i kanosejlads på et afgrænset område, på stille vand med uddannet kanoinstruktør.

Kano 3
Det er målet at:

 • Børnene skal have sejlet mindst 4 km på stille vand med en uddannet kanointruktør.
 • Børnene skal have overnattet i kanobivuak.
 • Børnene skal kunne manøvrere en kano ved hjælp af styretag, samt kunne bremse kanoen.
 • Børnene skal kunne manøvrere kanoen igennem en forhindringsbane.

Kano 4
Det er målet at:

 • De unge skal have prøvet kæntringsøvelser med hjælpekano (f.eks. krydsredning eller parallelredning.)
 • De unge skal kende de almindelige styretag og kunne manøvrere kanoen ved hjælp af fejetag.
 • De unge skal gennemføre en kanotur med 2 overnatninger.
 • De unge skal have deltaget på en heldagstur på mindst 8 km på stille vand med uddannet kanoinstruktør.

Kano 5
Det er målet at:

 • De unge skal have prøvet kæntringsøvelser uden hjælpekano.
 • De unge skal på en kanotur med 3 overnatninger.
 • De unge skal have prøvet natsejlads eller at sejle i kanokatamaran.
 • De unge skal kunne manøvrere kanoen ved hjælp af j-tag.
 • De unge skal have prøvet mindst én af følgende lege:
  • Kanopolo
  • Kanofodbold
  • Kapsejlads
  • Manøvrebane
 • De unge skal lære om kanoens stabilitet f.eks. ved at lege ridderturnering, gå og stå i kanoen eller krave op i en tom kano uden hjælp.

Kano 6
Det er målet at:

 • Man har sejlads mindst 5 km. i kajak.
 • Man har prøvet at spille kajakpolo.
 • Man har prøve kano- eller kajaksejlads i vand med strøm.
 • Man har kendskab til de 12 kanoregler.
 • Man skal kunne manøvrere kanoen ved hjælp af træk- og skub-tag.
 • De unge skal lære om forskellige siddestillinger i kanoen.
 • De unge skal have deltaget på en dagssejlads på i vindhastigheder op til 5 m/s med uddannet kanoinstruktør.

Kano 7
Det er målet at: 

 • Man har sejlet kano eller kajak i udlandet.
 • Man har deltaget som leder på en kanotur med børn.
 • Man har været på en kano eller kajaktur af mindst fire dages varighed med overnatning i telt eller shelter.
 • Man har prøvet at lave et varmt måltid i en kano under sejlads.

Kano 8
Det er målet at:

 • Man har indgået i en dialog med andre ledere om de 12 kanoregler, samt prøvet at prioritere vigtigheden af disse.
 • Man har prøvet en halv grønlændervending i en havkajak. Altså hvor man vender rundt, skaber overblik og kommer ud af kajakken.
 • Man har prøvet foss-sejlads i kano eller kajak.
 • Man har planlagt en kanotur for børn.
 • Man kan deltage i turkanobrugerniveau gennem kanosamrådet.
 • Man kan svømme 400 m i åbent vand el. 600 m i svømmehal.

Kano 9
Det er målet at:

 • Man har deltaget i et kanoinstruktørkursus og bestået en praktisk og teoretisk prøve med en censor udpeget af kanosamrådet.
 • Man har taget et 12 timers førstehjælpskursus med de fire moduler: Hjerte–/lungeredning, livreddende førstehjælp, førstehjælp ved tilskadekomst og førstehjælp ved sygdomme, og har et gyldigt bevis for dette.
 • Man kan udføre en grønlændervending i en havkajak eller har været på en uges kanosejlads i udlandet.
 • Man har bevis for, at man kan svømme 400 m i åbent vand eller 600 m i svømmehal.

Kano 10
Det er målet at: 

 • Man har taget Kanoinstruktørcertifikat.
 • Man har taget Kajak EPP Certificering.