Førstehjælpsmærket

Førstehjælpsmærket

Her er nogle mål for, hvad man skal kunne, vide eller have oplevet for at få mærkerne på de enkelte niveauer.

Førstehjælp 1

Det er målet at: 

 • Børnene har besøgt Falck eller en anden brandstation.
 • Børnene skal kunne forklare/demonstrere følgende inden for disse forskellige kategorier:
  • Brandslukning
   • Sluk bål med blomsterforstøver.
   • Eksperimentere med brandtrekanten (få ild til at gå ud ved at fjerne et af elementerne).
  • Blødninger og brud
   • Rensning af sår.
   • Plastre og næseblod.
  • Fysisk påvirkning
   • Feber og svimmelhed.
   • Små forbrændinger og skoldninger.
  • Luftveje og kvælning
   • Baderegler.
  • Bevidstløshed
  • De 4 hovedpunkter
   • Kendskab til de 4 hovedpunkter.
    (1. Skab sikkerhed, 2. Vurder personen og giv livreddende førstehjælp (ABC), 3. Tilkald hjælp, 4. Giv almindelig førstehjælp)

Førstehjælp 2

Det er målet at: 

 • Børnene skal kunne forklare/demonstrere følgende inden for de forskellige førstehjælpsgrupper:
  • Brandslukning
   • Slukke ild med en branddasker.
   • Eksperimentere med brandtrekanten (få ild til at gå ud ved at fjerne et af elementerne).
  • Blødninger og brud
   • Små forbindinger.
   • Forbindinger på arme og ben.
   • Splinter.
  • Fysisk påvirkning
   • Solstik.
   • Hedeslag.
  • Luftveje og kvælning
  • Bevidstløshed
  • De 4 hovedpunkter
   • Kunne forklare de 4 hovedpunkter i overskrifter
   • Skal kunne forklare ”De fire hovedpunkters punkt 3 – At tilkalde hjælp”.
   • Skal kunne tilkalde hjælp.
   • Skal have prøvet at tilkalde hjælp (til en fiktiv alarmcentral).

Førstehjælp 3

Det er målet at: 

 • Børnene skal kunne forklare/demonstrere følgende inden for de forskellige førstehjælpsgrupper:
  • Brandslukning
   • Slukke bål med branddasker.
   • Slukke en lille brand med brandtæppe.
   • Kunne betjene et håndsprøjtebatteri
  • Blødninger og brud
   • Armslynge.
   • Forbinding på hovedet.
  • Fysisk påvirkning
   • Almindelig afkøling.
   • Forbrændinger.
  • Luftveje og kvælning
  • Bevidstløshed
   • Aflåst sideleje.
   • Se, lytte, føle.
  • De 4 hovedpunkter
   • Kunne forklare de 4 hovedpunkter i overskrifter
   • Skal kunne forklare ”De fire hovedpunkters punkt 4 – Almindelig førstehjælp”.
   • Skal kunne forklare, hvad der menes at yde førstehjælp.
   • Skal kunne forklare hvad der menes med psykisk førstehjælp.
  • Børnene skal demonstrere handling i mindst tre opstillede cases, hvor børnene skal agere førstehjælpere.                      

Førstehjælp 4

Det er målet at: 

 • De unge skal kunne forklare/demonstrere følgende inden for de forskellige førstehjælpsgrupper:
  • Brandslukning
   • Slukke en friturebrand.
   • Ild i en person.
   • Slukke en større brand med et brandtæppe.
  • Blødninger og brud
   • Støtteforbinding.
   • Blodbanerne og iltkredsløbet (ilt til hjernen).
   • Kraftigt blødende sår.
   • Forbinding på brystkasse.
  • Fysisk påvirkning
   • Fysisk påvirkning af hjernen.
   • Syre og baser – indre og ydre ætsninger.
   • El-ulykker.
  • Luftveje og kvælning
   • Fremmedlegeme i luftveje.
  • Bevidstløshed
   • Støttende rygleje.
   • Trinvis førstehjælp til bevidstløs.
  • De 4 hovedpunkter
   • Kunne forklare de 4 hovedpunkter i overskrifter.
   • Skal kunne forklare ”De fire hovedpunkters punkt 1 – Skab sikkerhed”.
   • Skal kunne forklare, hvad der menes med at skabe sikkerhed.
    Herunder at standse ulykken og fokusere på egen sikkerhed.
  • De unge skal demonstrere handling i mindst 4 opstillede cases, hvor børnene skal agere førstehjælpere.

Førstehjælp 5:

Det er målet at: 

 • De unge skal kunne forklare/demonstrere følgende inden for de forskellige førstehjælpsgrupper:
  • Brandslukning
   • Vide hvad forskellen er på en kulsyreslukker og en pulverslukker samt hvor man bruger hvad.
   • Slukning af lejrbål
   • Folk ud af bygning
  • Blødninger og brud
   • Kompresforbinding.
   • Behandling af knoglebrud.
  • Fysisk påvirkning
  • Luftveje og kvælning
   • Brøndulykker.
   • Drukneulykker.
  • Bevidstløshed
   • Kunstigt åndedræt.
   • Hjertemassage.
  • De 4 hovedpunkter
   • Skal kunne forklare ”De fire hovedpunkters punkt 2 – At vurdere personen og yde livreddende førstehjælp”.
   • Skal kunne forklare hvad der menes med at vurdere personen.
   • ABC. Airways: Skab frie luftveje. Breathing: Kontrollér åndedræt. Circulation: Kredsløbet og hjertet.
   • Kunne forklar om prioritering af skader ved større ulykker.
  • De unge skal demonstrere handling i mindst 5 opstillede cases, hvor børnene skal agere førstehjælpere.
  • De unge skal deltage på en weekend, hvor temaet er førstehjælp, og man i grupper kaldes ud til cases, der skal løses. Som hvis man var en gruppe, der hjalp alarmcentralen og blev kaldt ud til ulykker, man skulle agere i. Man kan evt. afholde to weekends, så de unge deltager som statister den ene og hjælpere den anden – på skift.

Førstehjælp 6

Det er målet at: 

 • Man skal kunne forklare/demonstrere følgende inden for disse forskellige kategorier:
  • Brandslukning
   • Man skal kunne identificere de forskellige brandklasser A-F
   • Man skal kunne kende forskel på de forskellige piktogrammer for brandslukningsredskaber
  • Blødning og brud
  • Buglæsioner
  • Fysisk påvirkning
   • Fremmedlegeme i øre/næse/øje
   • Diabetes 1 og 2
   • Epilepsi
  • Luftveje og kvælning
  • Bevidstløshed
   • Redningskæden
  • De 4 hovedpunkter
  • Man skal demonstrere handling i mindst 3 opstillede cases, hvor man skal agere førstehjælper.

Førstehjælp 7

Det er målet at: 

 • Man skal kunne forklare/demonstrere følgende inden for disse forskellige kategorier:
  • Brandslukning
   • Man skal kunne forebygge brand, evt. ved at lave en alarmeringsplan for kredshuset
   • Røgalarm
   • Nødudgang
   • Slukningsmateriel
  • Blødning og brud
   • Hoved og ansigtslæsioner
  • Fysisk påvirkning
   • Forfrysninger
   • Bid – skovflåt, hugorm, hund
   • Astma
  • Luftveje og kvælning
   • Jord- og sneskred
  • Bevidstløshed
   • AED – hjertestarter
  • De 4 hovedpunkter
  • Man skal demonstrere handling i mindst 4 opstillede cases, hvor man skal agere førstehjælper.

Førstehjælp 8

Det er målet at: 

 • Man skal kunne forklare/demonstrere følgende inden for disse forskellige kategorier:
  • Brandslukning
   • Man skal kunne forklare de 3 faser i brandudvikling
   • Begynderfasen
   • Udviklingsfasen
   • Den fuldt udviklede brand
   • Børnene skal kunne bruge en vandfyldt slangevinde
  • Blødning og brud
   • Brud på nakke og rygsøjle
  • Fysisk påvirkning
   • Forgiftninger
   • Giftige planter – eksempelvis bjørneklo
   • Epilepsi
  • Luftveje og kvælning
   • Kulilteforgiftnnig
  • Bevidstløshed
  • De 4 hovedpunkter
  • Man skal demonstrere handling i mindst 4 opstillede cases, hvor man skal agere førstehjælper.

Førstehjælp 9

Det er målet at: 

 • Man skal kunne forklare/demonstrere følgende inden for disse forskellige kategorier:
  • Brandslukning
   • Man lære at bruge en trykladet vandslukker
   • Man skal kunne forklare sekunder, minutter og timer for brandspredning, strålevarme og flyveild
  • Blødning og brud
   • Afrevne legemsdele
  • Fysisk påvirkning
   • Ledskred
   • Forstuvninger
   • Muskelskader
   • Blodprop i hjertet
  • Luftveje og kvælning
   • Hængning, strangulering og kvælning
  • Bevidstløshed
  • De 4 hovedpunkter
  • Man skal demonstrere handling i mindst 5 opstillede cases, hvor man skal agere førstehjælper.
  • Man skal deltage på en weekend, hvor temaet er førstehjælp og brand, hvor man i grupper kaldes ud til cases, der skal løses.

Førstehjælp 10

Det er målet at: 

 • Man har gennemført og bestået et 12 timers førstehjælpskursus – det kan sagtens fordeles ud over flere møder eller laves som en weekend.

Førstehjælp 11

Det er målet at: 

 • Man har gennemført og bestået et førstehjælpskursus fra Dansk Førstehjælpsråd på min. 30 timer – det kan sagtens fordeles ud over flere møder eller laves som en weekend.