FDF-livsmærket

FDF-livsmærket

FDF-liv mærket handler om de ting, vi gør i FDF, der er særlige for FDFere. 

FDF-liv 1: 
Det er målet at:

 • Børnene har deltaget på en weekendlejr
 • Børnene skal selv have været med til at pakke deres rygsæk hjemmefra, og vise dette ved at kunne forklare, hvor de forskellige ting ligger. Børnene skal selv pakke rygsæk og sovepose, når de skal hjem fra lejren.
 • Børnene skal på lejren have deltaget i at lave mindst ét måltid og en afrydning efter spisning.
 • Børnene skal inden lejren, på et møde, have planlagt eller lavet en ting, som skal bruges på lejren.

 
FDF-liv 2: 
Det er målet at:

 • Børnene har deltaget på en sommerlejr.
 • Børnene skal selv have pakket til sommerlejren.
 • Børnene skal holde orden i deres personlige grej, så dette er ordnet mindst én gang om dagen.
 • Børnene skal have deltaget i mindst fire tjanser i løbet af lejren.

FDF-liv 3: 
Det er målet at:

 • Børnene har besøgt mindst tre af følgende steder:
  Rådhuset, Bibliotek, Kulturhus, Skolen, en virksomhed, lokal seværdighed, lokal historisk sted.
 • Børnene har besøgt den lokale kirke.

FDF-liv 4: 
Det er målet at:

 • De unge har deltaget på en landslejr.
 • De unge har deltaget i en “lejr i by” i en weekend, eller en hverdagslejr (hvor man går i skole om dagen) i fire dage eller Væbnermesterskabet.
 • De unge kender følgende om brug af Dannebrog:
  – Kunne binde flagknob.
  – Kende mindst én flagsang.
  – Vide hvordan man hejser flag og gængse flagregler. Herunder hvordan man hejser flaget på halvt og tider for flaghejsning og flagnedtagning.
  – Kunne nævne mindst fem flagdage, samt hvorfor vi flager på disse.
  – Kunne nævne tre regler for brug af fane i kirke og på march.
  – Kunne nævne to regler for valg af flagstørrelse.
 • De unge er bekendt med Væbnerløftet.

FDF-liv 5: 
Det er målet at:

 • De unge har hørt de grundlæggende ting om FDFs historie og kan genfortælle mindst fem forskellige ting.
 • De unge har besøgt en anden FDF-kreds.
 • De unge har deltaget i tre af følgende kurser: 7.-8. klasses kurser, Seniorvæbnerkurser og Seniorkurser.

FDF-liv 6: 
Det er målet at:

 • Man har deltaget i aktiviteter omhandlende et missionsprojekt i FDF.
 • Man har stået fanevagt til en gudstjeneste.
 • Man kan sige FDFs formålsparagraf og forklare betydningen af vores slogan.
 • Man har fortalt om FDF i lokale medier.
 • Man har deltaget i en indsamling til et missionsprojekt i FDF.

FDF-liv 7: 
Det er målet at:

 • Man kan sige FDFs Væbnerløfte eller punkterne i Værdigrundlaget udenad.
 • Man har deltaget på netværkets lokale lederskole.
 • Man har deltaget på et af landsforbundets kurser for voksne.
 • Man har været med til at afholde aktiviteter omkring et missionsprojekt i FDF.

FDF-liv 8: 
Det er målet at:

 • Man har været med til at arrangere et forbunds- eller landsdelsarrangement.
 • Man har afholdt et kursus eller oplæg for FDFere.
 • Man har læst FDFs lederidealer og drøftet disse med andre FDFere. Herunder forholdt sig til punkter og eventuelt arbejdet med at prioritere dem efter, hvilke man synes er vigtigst.
 • Man har været med på en lejr på et hold med internationale deltagere, eller selv været besøg hos andre uden for Danmark.   

FDF-liv 9: 
Det er målet at:

 • Man har været instruktør på netværkets lokale lederskole.
 • Man har deltaget i et landsdelsmøde eller et netværksmøde.
 • Man har læst FDFs værdigrundlag og drøftet disse med andre FDFere. Herunder forholdt sig til punkter og eventuelt arbejdet med at prioritere dem efter, hvilke man synes er vigtigst.

FDF-liv 10: 
Det er målet at:

 • Man har virket som instruktør på et af FDFs officielle kurser.
 • Man har besøgt 4 af forbundets adresser (centre eller efterskoler).
 • Man har deltaget i den åbne del af et HB-møde eller været med på et landsmøde.
 • Man har eksperimenteret med at lave FDF-arbejde på en ny måde.