Naturmærket

Naturmærket

Naturmærket er inddelt sådan, at hvert af de første fem mærker tages i forskellige naturområder.

Her er nogle mål for, hvad man skal kunne, vide eller have oplevet for at få mærkerne på de enkelte niveauer. Du kan finde udførlige beskrivelser af hvert mærkes aktiviteter i bogen: Udfordringer, så det mærkes, af FDFs mærkeudvalg. Bogen er udgivet af FDF i 2012.

Natur 1 – Sø og mose
Børnene skal på en opdagelsestur og finde ting fra sø og mose.
Det er målet at:

 • Børnene kan genkende og udpege tre lugte efter eget valg.
 • Find et dyr, der holder til under vandoverfladen, og som man kan navngive.
 • Afprøv en leg – evt. sammen med legemærket.
 • Børnene skal have leget en leg omkring vandområdet, der har noget med vand at gøre. Eksempelvis en af disse lege fra legedatabasen: Vandkamps-snigeøvelse, Vandstafet, Vand-kilogramskamp (hvor man bare tager vandet fra søen) eller Kimsleg i vand.

Natur 2 Skov
Det er målet at:

 • Kunne genkende og udpege tre lugte fra skoven efter eget valg. Gøres på samme måde som mærke 1.
 • Find et dyr, der holder til i jorden, som man kan navngive.
 • Find spor af mindst 5 ud af følgende ti træer og bring det med tilbage til samlingsstedet:
  Bøg, Eg, Ask, Gran, Hyld, Birk, Ahorn, Hassel, Lærk og Lind.
  Børnene skal finde frugten, bark, blade, grene eller andet fra træet og kunne sige hvilket træ det er fra.
 • Aktivitet med hjem til møde.
  Børnene skal to og to finde ting i skoven, man kan tage med hjem og bruge til en aktivitet eller en ret. 
 • Find to tegn fra, at der har været et dyr. Hvert barn skal finde to tegn fra dyr. Spor, afgnavne kogler, uglegylp, lort, en veksel eller lignende. Børnene skal kunne fortælle, hvilket dyr mindst ét af sporerne kommer fra.
 • Afprøv en leg – evt. sammen med legemærket.
  Børnene skal have leget en leg, der har med skoven at gøre. Eksempelvis en af disse fra legedatabasen: Kram et træ, Skovtrold, Prinsesse- sokke-kamp, Skovens vogter, Skyg lederen eller Blindgang i skoven. Søg selv på flere gode ideer på legebasen – lad evt. børnene være med.

Natur 3 Strand
Det er målet at:

 • Finde mindst tre dyr, der holder til i sandet eller vandet, som man kan navngive. Sandorm er altid sjove at grave op.
 • Børnene skal have lave bål på stranden og grillet noget på det, have været ude at bade, eller have ligget med soveposer og kigget på stjerner på stranden.
 • Lave en ret med børnene, der indeholder noget, I har fundet på strandet eller i vandet.
 • En halv times historier fra en strand. Det kan eksempelvis være baderegler, forklaring af hvorfor hestehuller opstår, og hvad der gør dem så farlige, fortælling om energien i vand (bølgeenergi, tsunamier, osv.), hvordan mennesker har brugt havet gennem historien, og hvordan vi bruger det i dag.

Natur 4 – Mark og eng
Det er målet at:

 • Den unge gennemfører en duftvandring. Gå en tur på mindst 500 meter, men gerne længere, så man når at få mange forskellige indtryk.
 • Den unge skal kunne udpege og navngive mindst 5 stjernebilleder.
 • Den unge skal sove en helt nat under åben himmel. Gerne med sovepose, tæpper osv. men under fri himmel. 

Natur 5 – back to nature by night
Det er målet at:

 • For at tage dette mærke skal deltagerne være vågne en hel nat fra 22:00 til 06:00, hvor fokus er på sansning og oplevelse i mørke. 
 • Man skal i mindst en halv time på skift blandt deltagerne fortælle om sin livs bedste eller værste oplevelse (eller begge). Stemningen bør være andægtig og rolig, og de andre skal lytte stille imens – uden at stille spørgsmål.
 • Man skal i mindst en halv time have deltaget i en andagt eller skumringssamtale. Det kan være lederen der holder denne eller nogen af deltagerne der har forberedt den i forvejen. Det bør være en stille andagt med fokus på fordybelse.
 • Man skal i mindst en halv time være helt stille og kun lytte til lydene i området. Kan man høre dyr eller særlige ting i mørket.
 • Man skal i mindst en halv time have snakket om tro og tvivl. Om man mener det kan give mening at tro på Gud, spøgelser, overnaturlige ting, andre religioner, osv. Samt om hvad den enkelte tror på.

Natur 6 – Årstiderne og Naturens cyklus
Det er målet at:

 • Man har prøvet at bygge en hule og gå i hi.
 • Man har fået en snak om årstidernes skiften og hvilke kendetegn der er ved de forskellige årstider.
 • Man har lavet et kunstværk med de fire årstider.

Natur 7 – Naturen som spisekammer
Det er målet at:

 • Man skal have kendskab til, hvad man kan spise i naturen, og hvilke årstider man kan finde det på. 
 • Man har lavet tre forskellige retter med i alt mindst 5 forskellige spiselige ting fra naturen. 

Natur 8 – Naturnørd DeLuxe. Viden om træer, dyr og planter i nærområdet
Det er målet at:

 • Man skal kunne genkende syv forskellige træer. F.eks. bøg, eg, birk, kastanje, ahorn, fyr, gran, ask, lind, rødel, pil, røn, hyld, hassel etc.
 • Man skal kunne genkende mindst fem af de syv træers frugter. Eksempelvis bog, agern, kastanje, hasselnød eller grankogle.
 • Man skal kunne genkende syv forskellige dyr. F.eks. spidsmus, løbebille, nældens takvinge, rådyr, gråspurv, skovskade, musvåge, blåmusling, tudse, egern og skolopender etc.
  Man skal vide, hvor disse dyr bor.
 • Man skal kunne genkende ti forskellige planter. F.eks. skvalderkål, mælkebøtte, skrappe, ranunkel, anis, kørvel, lysesiv, vejbred, anemoner, tusindfryd, kløver og gøgeurt. 
  Man skal vide, hvor disse gror.
 • Man skal vælge et dyr, en plante eller et træ og holde et lille oplæg for andre FDFere, eksempelvis dem man tager mærket med. 

Natur 9 – På tur i naturen
Det er målet at:

 • Man skal kende til færdselsregler og adfærdsregler i naturen.
 • Man skal kende til naturbeskyttelsesloven.
 • Man skal have planlagt og afviklet en tur, gerne i en bestemt naturtype, hvor man inddrager “Naturen som spisekammer”, mærke 7.
  I forbindelse med planlægningen skal man finde ud af, hvor man må overnatte samt planlægge en naturskøn rute.
 • Man skal have oplevet naturen om natten – få kendskab til nattehimlens stjernebilleder og nattens lyde. Man skal kunne udpege mindst fem stjernebilleder.
 • Man skal have overnattet i enmandsbivuakker én og én (vurder selv afstanden), med fokus på at lytte til naturens lyde om natten.

Natur 10 – Natursyn
Det er målet at:

 • Man skal kende til forskellige måder at ”se” naturen på. Sammen med andre der tager dette mærke skal man drøfte, hvad der ligger i følgende forskellige natursyn:
  • At man er ét med naturen og lever i pagt med den.
  • Den romantiske forestilling om naturen.
  • Naturen som ressource, herunder konventionelt landbrug.
  • Økologisk bæredygtighed.
  • Naturen som turistmål.
  • Naturen som sportsudøveres træningscenter.
 • Man skal have besøgt mindst to personer der repræsenterer forskellige af ovenstående natursyn og drøftet med dem hvordan de gør brug af naturen. Eksempelvis en landmand, et naturcenter eller et natursportscenter (kajakklub, mountainbikeklub, e.lign).
 • Man skal have tilføjet mindst to andre natursyn til listen eller split nogle af dem op med yderligere detaljering eller kvalificering.
 • Man skal have været med til at debattere, hvad naturen bliver brugt til i dag, og om der er ting, vi burde gøre anderledes.
 • Man skal have medvirket til at lave en ”naturkanon”, der beskriver, hvad der er vigtigst at vide om naturen og oplevet ved naturen, med udgangspunkt i ens lokale landsdel.