Fantasimærket

Fantasimærket

Fantasi er en central del af aktiviteterne i FDF. Det handler om at sætte sig selv i spil og leve sig ind i de universer, vi sammen bygger op.

Fantasi 1
Det er målet at:

 • Børnene skal have oplevet ”fantasiens magi” på mindst 4 møder. Det kan eksempelvis være:
  • Den magiske forkyndelsestaske, hvor der på magisk vis ligger noget nyt i hver gang, som er omdrejningspunkt for andagten.
  • Historiefortælling, hvor en leder drager børnene ind i fortællingens univers, og der sker ting i rummet undervejs, der på forunderligvis passer med historien. Det kan være et lys, der går ud, lyde på loftet, gamle bøger hvor der står noget beskrevet, man lige har oplevet.
  • Et temaløb hvor man har fulgt “mel-spor” fra den tyv, der har stjålet melet til snobrødsdejen, eller spøgelseshud (hvide stykker stof eller kunstig spindelvæv), man følger for at finde og snakke med det lokale spøgelse.
  • Men det bedste er selvfølgelig, at I opfinder jeres egne magiske ting…
 • Børnene skal have hørt mindst tre eventyr.

Fantasi 2
Det er målet at:

Børnene skal have deltaget i en temaweekendlejr, hvor man har levet sig ind i en anden tid, et andet sted eller et andet rum, og hvor børnenes fantasi har været en bærende del af det.

 • Det er målet at:
  • Børnene skal have deltaget i en temaweekendlejr, hvor man har levet sig ind i en anden tid, et andet sted eller et andet rum, og hvor børnenes fantasi har været en bærende del af det.
  • Børnene skal have bygget en hule, gerne “langt inde i skoven”, for at forsvare en hemmelig bog, som har fortryllet seniorerne (eller andre statister), og som de gerne vil have fingrene i. I “det endelige opgør” kan seniorerne omvendes til sig selv, hvis man rammer dem med vandballoner, bolde af kartoffelmel og nylon-strømper. Når alle seniorerne er bekæmpet og omvendt, festes i hulen.
   I skal selvfølgelig selv finde jeres historie og jeres regler…
  • Digt en historie ”på omgang”. Børnene skal have 3-5 ord, som skal indgå i historien og skal så fortælle videre på historien på skift, så alle er med til at udvikle historien.
   

Fantasi 3
Det er målet at:

 • Børnene skal have deltaget i en sommerlejr, hvor man har levet sig ind i en anden tid, et andet sted eller et andet rum, og hvor børnenes fantasi har været en bærende del af det.
 • Børnene skal inden sommerlejren have været med til at fremstille kostymer eller rekvisitter til lejren, herunder noget der kan have en magisk virkning på lejren. A lá vandrestavene på Piltelandsstævnet 1993, der kunne gøre én usynlig for de sorte ryttere, en indianer-drømmefanger der gør, at de onde ikke kan røre én, en pilefløjte der gør, at voksne ikke kan lyve.
 • Man skal afholdt Rummøde, Sørøvermøde eller Hottentotmøde.
  • Rummødet skal indeholde Sølvpapir, 1 støvle og grankogler.
  • Sørøvermødet skal indeholde Rejer, Stribet stof og et Skib.
  • Hottentotmødet skal indeholde Kokosnødder, Velour og en Trillebør.

Fantasi 4
Det er målet at:

 • De unge skal have deltaget i en lejr eller hike med mindst to overnatninger, hvor deres fantasi har været en bærende del af det.
 • I forbindelse med denne lejr skal de have været på et tema-natløb, hvor deres fantasi har været afgørende for opbygning af historien.
 • De unge skal vælge imellem én af følgende aktiviteter:
  • Digt en historie, hvor nogen er efter jer. Historien skal ende i en ‘kamp’ mellem de små og de store (man kan f.eks. bruge vandballoner, mel, paintballs osv.).
  • Afholde et helt møde hvor ingen må sige noget (aftalt i forvejen). På mødet skal man arbejde med aktiviteter, der udfordrer fantasien (Eksempelvis: maleri, kastanjedyr, Shanes verden, udspionere folk).
  • Rollespil. De unge skal på mødet have forskellige karakterer og kæmpe imod hinanden. Eksempelvis en “faneleg”, hvor man aftaler, hvilke særlige styrker man hver især har, og hvem der kan bekæmpe hinanden.

Fantasi 5
Det er målet at:

 • De unge skal have deltaget i en lejr eller hike med mindst tre overnatninger, hvor man har levet sig ind i en anden tid, et andet sted eller et andet rum, og hvor deres fantasi har været en bærende del af det. Lejren skal være en total-tema-lejr, hvor både spisning, overnatning, transport og aktiviteter er tænkt ind i lejrens tema.
 • De unge skal have deltaget som statister eller aktivitetsafviklere på en temasommerlejr for små.
 • De unge skal have været på et natløb, hvor der er overraskende elementer, som de ikke tror, er en del af natløbet. 

Fantasi 6
Det er målet at:

 • Man har planlagt og afholdt en temadag på en sommerlejr, eksempelvis en markedsdag, hvor børnene har forskellige boder, de udvikler sammen. Eller en OL-dag, det store opgør på lejren eller lignende heldags-tema.
 • Man har planlagt og afholdt et temaløb, hvor fantasien har været det bærende element, og der har været brugt færrest mulige materialer. Optimal set kun én rekvisit som kunne være 1 kilo mel, en kiste, en gammel bog eller lignende.

Fantasi 7
Det er målet at:

 • Man har været ansvarlig for planlægning og afvikling af en temalejr. Lige fra første ideer og brainstorm til udvikling af temarammen og inddragelse af lejrdeltagerne i den.
 • Man har planlagt og afholdt et natløb med fantasi som det bærende element.

Fantasi 8
Det er målet at:

 • Man skal have gennemført en del af en sæson som leder, hvor der har været en gennemgående tematisk ramme, som har påvirket møderne. Gruppen bør udvikle hemmelige ritualer, koder, steder og lignende som en del af temaet. Det er altså ikke afgørende, hvilket tema det er, eller om der arbejdes med flere temaer, men at der er rammer, ritualer eller ting der går igen henover møderne.
 • Man skal have planlagt og gennemført en temasommerlejr som afslutning på sæsonens gennemgående tema, hvor temaet ”går op i en højere enhed” og afsluttes.

Fantasi 9
Det er målet at:

 • Man skal have været instruktør på et FDF-kursus, hvor ens gruppe har brugt fantasi som et vigtigt værktøj til formidling, og hvor kursisterne har fået en førstehåndsoplevelse af brug af fantasi som redskab for mødet med børnene.

Fantasi 10
Det er målet at:

 • Man skal have været med til at udarbejde et detaljeret temaforslag til et 7.-8. klasseskursus, en seniorkursusgruppe, et Væbnermesterskab, en landslejr eller lignende stort arrangement. Temaforslaget skal være et oplæg til en struktureret ramme af organiserede hændelser, hvor fantasien kan udvikle sig inden for hver ramme, på en måde hvor det overordnede koncept respekteres.