Hikemærket

Hikemærket

Hike handler om de ture, hvor man bærer sit udstyr selv og sover et nyt sted hver nat.

Her er nogle mål for, hvad man skal kunne, vide eller have oplevet for at få mærkerne på de enkelte niveauer.

Hike 1
Det er målet at:

 • Børnene har været på en heldagstur, der varer mindst 9 timer og med mindst to måltider undervejs.

Hike 2 
Det er målet at:

 • Børnene har overnattet i hytte, kredshus, telt, shelter eller bivuak i mindst én overnatning.
 • Børnene har besøgt to ud af følgende steder:
  En seværdighed, et fortidsminde, et museum, en gård, en mølle, en havn eller en kirke.

Hike 3
Det er målet at:

 • Børnene har overnattet i telt, shelter eller bivuak mindst to overnatninger forskellige steder – evt. én overnatning indendørs i hytte eller kredshus.
 • Børnene selv laver alle måltider, men ikke nødvendigvis bærer maden.
 • Børnene om morgenen får et kort med et antal poster skrevet ind i lineær rækkefølge til næste overnatningssted. De går sammen med en leder men skal så vidt muligt selv finde vej.
 • Børnene har gennemført mindst to af følgende aktiviteter:
  Kimsleg, bevæge sig med bind for øjnene, forhindringsbane, løb i butikker på en gågade, naturkending eller rollespil.

Hike 4
Det er målet at:

 • De unge har overnattet i telt, shelter eller bivuak mindst tre overnatninger forskellige steder, sådan at man flytter sig hver dag.
 • De unge selv har lavet alle måltider og båret maden – og/eller købt ind undervejs.
 • De unge hver dag har fået et kort med et antal poster, der kan tages i vilkårlig rækkefølge i løbet af dagen. Nogle af dem kan have åbent i bestemte tidsintervaller. Deltagerne må selv afgøre rækkefølgen, de tager posterne i og selv finde vej imellem dem.
 • De unge har gennemført mindst fire af følgende poster:
  Å-passage, rapelling, førstehjælpscases, brandslukning, kommunikationsøvelser, signalering, sejlads, samarbejdsøvelser, koge vand i papir, byg en bivuak, lave bål på tid.

Hike 5
Det er målet at:

 • De unge overnatter i bivuak mindst fire overnatninger, på høloft eller ved at improvisere og finde steder undervejs. Evt. én overnatning indendørs. Man skal flytte sig hver dag.
 • De unge selv laver alle måltider og bærer maden – og/eller køber ind undervejs.
 • De unge selv finder ud af, hvordan de kommer fra det ene overnatningssted til det næste, men om morgenen får de en opgave, der skal løses i løbet af dagen – og være løst når man kommer til overnatningsstedet om aftenen. Som et heldagsprojekt.
 • De unge mindst én af nætterne skal være i bevægelse i mindst 3 timer.
 • De unge har udført mindst to af følgende dagsprojekter:
  Byg en svævebane, fragte en deltager på båre hele dagen, adventurerace, klatring, byg en kastemaskine, bueskydning, lær at tænde ild med flint eller ildbord, snit en ske, byg en tømmerflåde.

Hike 6
Det er målet at:

 • Man har mindst tre overnatninger forskellige steder, så man flytter sig hver dag.
 • Mindst to af overnatningerne skal foregå inde i en by et sted som improviseres af deltagerne undervejs.
 • Man selv laver alle måltider og bærer maden – og/eller køber ind undervejs.
 • Hver “hele dag” skal deltagerne besøge mindst tre byer og lave forskellige aktiviteter i hver by. Man kan med fordel køre på cykel eller tage det offentlige som en del af hiken. Deltagerne bør have et fast budget at disponere over og ellers selv beslutte, hvordan de kommer frem.
 • Man skal have besøgt mindst fire turistattraktioner.

Hike 7
Det er målet at:

 • Man skal have gennemført en fjeldtur med mindst 4 overnatninger i fjeldet.
 • Man skal selv lave alle måltider og bære maden.

Hike 8
Det er målet at:

 • Man har mindst tre overnatninger forskellige steder, så man flytter sig hver dag.
 • Man skal have overnattet to af følgende steder: I hængekøje, i et træ, i en kirke eller kirkegård, i en bunker, i det fri.
 • Man selv laver alle måltider og bærer maden – og/eller køber ind undervejs.
 • På et tidspunkt undervejs skal deltagerne gennemføre et “adventure race” af mindst to timers varighed, med fokus på tid (hurtigst mulige gennemførsel), samt fysiske og kryptiske udfordringer.

Hike 9
Det er målet at:

 • De unge skal have gennemført en førstehjælpslejr med mindst to overnatninger, efter følgende koncept:
  Deltagerne inddeles i hold, således at der er en leder med bil på hvert hold, og hele holdet kan være i bilen. Der varskoes krisetilstand, hvor holdene er tilsagt til at skulle hjælpe den lokale myndighed med redning og førstehjælp. Fra en base hvor man “ligger stand by” vil der med mellemrum blive ringet alarm ind (alá 112), hvortil det “næste ledige” hold skal rykke ud og lave redning.
  Laves eventuelt sammen med førstehjælpsmærket.
  Denne type hike kræver naturligvis et større hold af statister til at koordinere alt det “bagved” og opsætte cases. Arrangementet kan med fordel afvikles i netværket.

Hike 10
Det er målet at:

 • Man har mindst tre overnatninger forskellige steder, så man flytter sig hver dag.
 • Deltagerne skal hver dag transportere sig på forskellige måder.
  Man skal mindst have prøvet to af følgende transportformer: Hestetur, båd, tandem, med bind for øjnene eller med kærre.
 • Selv lave alle måltider og bære maden – og/eller købe ind undervejs.
 • Man skal gennemføre tre af følgende aktiviteter: Åpassage (hvor man vader/svømmer mindst 6 meter), udspring i vand fra fire meters højde, 400 meters sejlads i hjemmebygget flåde, have gjort fem gode gerninger som anerkendes af uvildige parter, have fremført en optræden offentligt for mindst 30 uvildige tilskuere eller have båret ild/gløder, som man kan lave bål med, gennem to døgn.