FDF Ikast’s historie

 • 1664 Henrik Møller
 • 1688 Ejer:Herningholm Fæster:Knud Mikkelsen
 • 1721-1739 Prost. Niels J. Brøndum
 • 1739-1743 Enken Maren Laurits dt. Winde
 • 1743 – ? Morten Brøndum
 • ?-1789 Peder Billeschou
 • 1789-1793 Peder Nørskov Nygaard
 • 1793-1799 Jens leth
 • 1799-1830 Landmåler Michael Michelsen
 • 1830-1839 Jeppe Christensen, Koldby
 • 1839-1860 Niels Schou
 • 1860-1879 Ove Carl Claudi
 • 1879-1893 Johan Christensen (Elling)
 • 1893-1923 Erik Christensen
 • 1923-1940 Johs. Nygaard (Christensen)
 • 1940-1981 Ole Vestergård-Poulsen
 • 1.Marts 1981 Ikast FDF / FPF
Årstal: Begivenhed:
2010 Der blev opsat velkomstskærm i gangen, og ophængt projektor i den store stue. Kommunen fik udarbejdet en tilstandsattest på ejendommen
2009 Tagrenderne i myretuen udskiftes. FDF har store problemer med unge mennesker som smadrer ruder.
Ikast Fiskeri forening flytter ind på nygården
2007 Der bliver etableret brændeovne i havestuen og kartoffelhuset. Varmeinstallationen bliver renoveret med nye termostater, og nye radiatorer i seniorlokalet. Der bliver indkøbt førstehjælpsdukker sponsoreret af “Tryg fonden”
2006 Der lægges belægning på parkeringspladsen, og vi har fået et fint nyt skilt. FDF køber Myretuen af “De grønne pigespejdere”
2005 Tagrenderne på stuehuset bliver skiftet.
Fugerne på stuehusets sydside og begge gavle fræses ud og fuges om
Der skiftes hvidevarer i køkkenet
2004 Tagrenderne på længerne gennemgår en større renovering.
De to toiletter i stuehuset gennemgår en renovering efter vandskade.
1999 Børnehaven Hyldgård står for renovering. Derfor laves der en aftale med Ikast Kommune, om at børnehaven kan benytte lokalerne i kartoffelhuset.
Til gængæld skal Ikast kommune yde støtte i form af arbejdskraft og materialer.
1) Gårdspladsen blev jævnet.
2) Der blev lavet indhegning og lagt fliser til flasker, samt fliser under aviscontaineren.
3) Plænen mod vest og nord blev pløjet op, jævnet, og tilsået på ny.
4) Der blev anskaffet 2 nye håndboldmål
FDF Ikast er efterhånden meget plaget af indbrud. Derfor etableres der et alarmanlæg for at holde de ubudne gæster væk.
Malearbejde på østlængen påbegyndes.
1996 Køkkenet i stuehuset renoveres og børnevenligt køkkeninventar monteres så alt fremstår i moderne stand. Den østlige del af stuehusets 1. sal renoveres bl.a med synlige bjælker. Nødudgang monteres med udvendig jerntrappe. Markedsfesten giver rekordoverskud på 100.000 kr. Markedsfesterne, papir- og papindsamlinger, uddeling af telefonbøger medfører et stort tilskud til den fortsatte drift af kredsens arbejde. I samarbejde med Bording og Isenvad søges om en “giv et år medarbejder” (p.t. dog uden resultat)
1994 Den gamle lade og de to sidelænger gennemgår en restaurering. Der lægges nyt tag på, og gårdspladsen føres tilbage til oprindelig kampestensbelægning. Kredsens kontante indskud i dette projekt er kr. 350000. Samlet indvestering incl. frivilligt arbejdskraft og gaver, beløber sig til kr. 1500000. Kredsen har i jubilæumsåret 220 medlemmer. Der afholdes stadig markedsfester. Orkesteret har 60 medlemmer, afholder årligt 2 koncerter og deltager i mange arrangementer til glæde for mange mennesker. Kredsen fejrer 60 års jubilæum med jubilæumsreceptiom / åbent hus på “Nygården”.
1990 Kartoffelhuset indrettes med værksteder og depotrum til opbevaring af materialer, som bruges til markedsfesterne. kredsens indvestering i dette projekt er kr. 350000 plus meget frivilligt arbejdskraft fra forældre og andre FDF/FPF venner.
1986 Det oprindelige tag på hovedbygningen bliver udskiftet med et nyt, og samtidig bliver der foretaget omforandringer på 1. sal. Ialt en udgift for kredsen på kr. 140000 plus en masse frivilligt arbejdskraft. Efter overtagelsen af “Nygaarden” afholder kredsen en række “Markedsfester” hvis formål er at samle penge til den fortsatte drift og restaurering af bygningerne. Disse markedsfester giver i gennemsnit kr. 65000 i overskud pr. år.
1983 En af orkesterets ture går til Færørerne. Andre år har orkesteret været i Norge, Sverige, Finland, Holland og Spanien.
1981 FDF/FPF Ikast køber “Nygaarden” Incl. tre tønder land jord. Bygningerne på “Nygaarden” passer fint ind i de planer, som bestyrelsen har med det fremtidige FDF/FPF arbejde. “Nygaarden” koster kr. 700000 og salget af Nygade 48 indbringer kr. 500000
1978 Kredsen afholder den første “Familielejr på landsforbundets ledertræningscenter “Sletten”, som ligger ved foden af himmelbjerget. Der er 180 deltagere, og der viser sig hurtigt et behov for disse lejre, som har været afholdt hvert år lige siden.
1975 For at skaffe penge i kassen køber kredsen 1000 gamle træølkasser. Det er meningen at de skal sælges, men det viser sig ikke at være så let, som man troede. Det lykkedes dog til sidst, men pengene for de sidste solgte kasser kniber det med at få hjem, så kredsens kasserer må helt til København for at hente dem.
1974 Sammenlægningen med FPF, der var blevet stiftet i 1952, finder sted. Nu er kredsen pludselig blevet en FDF/FPF-kreds- der er kommet piger med.
1972 FDF køber ejendommen på Nygade 48 for Kr.350.000, og et stort arbejde går med at indrette huset til formålet. Mange forældre og venner bakker op om projektet. I november bliver der holdt indvielsesfest med pomp og pragt. I et par år fortsætter man med at afholde “FDF-sjov”. Det foregår nu i Ikast-hallen, hvor man samler mange mennesker.
1971 Grunden på Eli Christensensvej bliver solgt, efter at byggeplanerne er opgivet. Man gav kr.80.000 for grunden, og ved salg indbringer den kr. 154.000. Bestyrelsen og forældreudvalg går herefter på jagt efter en egnet bygning, som kan bruges til FDF-formål. Orkesteret deltager i årsmøderne i Sydslesvig, som man stadigvæk gør.
1969 “Knasten” – kredsens eget blad udkommer for første gang. De 17 første numre udkommer med samme forside, men siden januar 1971, er “Knasten” udkommet med ny forside hver gang.
1966 Kredsen køber en 8500 kvm. stor grund i den vestlige ende af byen. Området er i dag bebygget med parcelhuse, og omfatter en del af området mellem Lupintoften, Fyrretoften og Eli Christensensvej. på grunden bliver afholdt nogle to-dages arrangementer -“FDF-sjov”. Disse fester giver tilsammen med avisindsamlingerne og uddeling af telefonbøger nogle gode penge til “byggefonden”. Orkesteret deltager i “Pfingstentreffen”” i Buxtehutesyd for Hamburg. Overnatningen foregår i Militærtelte.
1963 Kredsens seniorer får stillet en bunker til rådighed. Den lå hvor der nu er P-plads bag den nuværende politistation. For forbrug af strøm betaler man kr. 2,50.
1962 “Svalereden” bliver bygget af en væbnerpatrulje fra kredsen. Man har fået et stykke jord stillet vederlagsfrit til rådighed. Senere får kredsen foræret omtalte stykke jord sammen med KFUK-spejderne. Desværre kan vi ikke have hytten i fred, den bliver udsat for hærværk og hytten nedbrænder.
1960 Blandt ledere og forældre drøfter man muligheden for at kredsen kan få eget hus. Starten på disse planer bliver, at man får foræret et sommerhus. Da huset er adskildt og nummereret, bliver det solgt for kr. 8000. Det bliver starten på kredsens “byggefond”.
1959 Kredsen holder 25 års jubilæum. “Oprettelsen af en FDF-kreds i Ikast var et lykkeligt forsøg på at dække det bohov, som fandtes for et drengearbejde i den hastigt voksende by”. disse ord samt mange andre rosende ord om arbejdet i kredsen kunne man læse i Ikast Avis. I stiftelsesåret var der 40 drenge. De sang begejstret: “Slut op i de bølgende rækker, slut op i det lokale lag”. Og det har knap 8000 drenge gjort i de 25 år der er gået.
1957 kredsen køber to stortrommer, hvilket er begyndelsen til tambourkorpset. Årets sommerlejr er for væbnernes vedkommende en cykeltur til Vingstedcentret. Traditionen tro bliver der holdt skt. Hans-fest i Østre anlæg.
1954 2 førere deltager i landsmødet på Nyborg strand, og prisen herfor er kr.76.00. Der bliver bygget en ny fløj til Ansgar, hvilket giver mulighed for nogle flere partuljerum, og kredsen vokser stødt i medlemstal.
1953 Ansgar (nuværende Kirkecenter) bliver bygget. Kredsen får tildelt mødelokaler i kælderen. og får dermed sine aktiviteter samlet på et sted. Det koster kr. 8,00 at få flyttet materialerne fra KFUM’s bygning op til Ansgar.
1952 Landsforbundet Frivilligt Pige-Forbund bliver stiftet. Det nye landsforbund læner sig på mange punkter kraftigt til FDF. Samme farve uniform – “den festlige grå” – ja, man siger:”at forbundsdragten har fået skørter”.
1946 Der bliver afholdt Basar med et overskud på Kr. 1760,39, hvilket er meget umiddelbart efter krigens afslutning.
1945 Kredsen deltager i Gudstjeneste i Ikast Kirke i anledning af, at 2.verdenskrig slutter. Kredsens mødeaftner finder dels sted på Vestre skole og i KFUM’s bygning, som ligger på hjørnet af Bredgade (Strøget) / Nygade / Frisenborg allé.
1944 Ved mønstringen i januar er der 110 medlemmer. Fastelavnsturen går til Bøgild. Årets pinselejer går som så mange andre gange til Hampen sø. Kredsene fra Bording og Isenvad er med. FDF Ikast holder 10 års fødselsdag.
1942 Ved mønstringen i januar er der 78 medlemmer. Der bliver afholdt ADD-fest (Alverdens Drenges Dag) og her bliver samlet kr. 43,75 ind til et godt formål. Landsforbundet fylder 40. Førerne er til morgenandagt i kirken.
1941 Ved mønstringen i januar er der 70 medlemmer. Der er tradition for, at fastelavnsturen afholdes i Bøgild. Fra kredsen deltager 9 ved FDF’s “Danmarksdag” i Forum i København.Kredsfører Johs. Jensen fratræder, og Sv.Aa. Larsen overtager jobbet.
1939 Orkesteret oprettes og består af 13 medlemmer. Orkesteret spiller første gang offentlig ved skt.-Hans-festen i Bøgild. Premieren bliver en stor succes, for orkesteret kan spille to numre. Piltestævne i Ikast, bliver aflyst på grund af krigen.
1937 Der bygges nyt hus i Hold Bakker, og indvielsen finder sted i august 1937. Desværre bliver huset udsat for hærværk, og kredsen må til sidst opgive stedet. Kredsen deltager for første gang på landslejren ved maselisborg.
1936 Kredsen bygger blokhus i Hold Bakker, men umiddelbart før indvielsen nedbrænder huset.
1935 Kredsen afholder faneindvielse, og kredsens første sommerlejr finder sted på Venø sammen med kredsen fra Herning.
1934 FDF Ikast stiftes og kredsen afholder den første marchtur med lånt orkester fra Herning. Der afholdes en fest, hvor overskuddet bliver kr. 296,70