Bestyrelsen

Formand

Peter Vallentin
formanden@fdfikast.dk
Rep. for Musikafdelingen

Stine Bøgedal

Rep. for Menighedsrådet

Anne Lispeth Jepsen


Leder repræsentant

Toke Andresen

Forældre repræsentant

Rasmus Hebsgaard

Forældre repræsentant

Joan Brøgger
Kredsleder

Peter Valentin
Valgperiode: 2022-2023

Kredsleder

Benny Nielsen
Valgperiode: 2022-2023
benny@fdfikast.dk