Bestyrelsen

Formand

Peter Vallentin
formanden@fdfikast.dk

Næstformand

Carina Roskilde
Rep. for Musikafdelingen

Bjarne Esperlund

Rep. for Menighedsrådet

Anne Lispeth Jepsen
Repræsentant

Kenneth Aagard

Repræsentant

Toke Andresen
Kredsleder

Camilla Poulsen
Valgperiode: 2019-2021

Kredsleder

Benny Nielsen
Valgperiode: 2019-2021
benny@fdfikast.dk