Bestyrelsen

Formand
 Peter Vallentin
formanden@fdfikast.dk

Næstformand
Carina Roskilde

Rep. for
Musikafdelingen

Bjarne Espelund

Rep.for
Menighedsrådet

 Anne Lisbeth Jepsen

Repræsentant

Kenneth Aagaard

Repræsentant
Toke Andresen

Kredsleder
 Camilla Poulsen
Valgperiode 2019-2021

Kredsleder
 Benny Nielsen
Valgperiode 2019-2021
benny@fdfikast.dk