Bestyrelsen

Formand
 Peter Vallentin
formanden@fdfikast.dk

Næstformand
Carina Roskilde

Sekretær
 Dorthe Hestbjerg

Rep. for
Musikafdelingen

Bjarne Espelund

Rep.for
Menighedsrådet

 Anne Lisbeth Jepsen

Forældre
repræsentant

 Vibeke Meldgård

Leder repræsentant
 Cecilie Holmgaard

Senior repræsentant
 Jannie Christensen

Kredsleder
 Camilla Poulsen
Valgperiode 2012

Kredsleder
 Benny Nielsen
Valgperiode 2012
benny@fdfikast.dk

Kredsleder
 Karsten Kristensen
Valgperiode 2012